Voor het onderwijs

Taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid van baby tot puber

Wij willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.
De bibliotheek helpt in de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo om deze doelen te bereiken.

Kinderopvang

Voor professionals in de kinderopvang.

Aanbod voor opvanglocaties

Basisonderwijs

Voor leerkrachten in het primair onderwijs. 

Aanbod voor basisscholen

Voortgezet Onderwijs

Voor docenten op de middelbare school.  

Aanbod voor voortgezet onderwijs

MBO

Ben je docent in het MBO en wil je graag meer weten over waar je jou bij kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op via educatie@kopgroepbibliotheken.nl

Contact

Op werkdagen kun je ons tussen 9 en 17 uur bereiken op: 0223-670310. Mailen kan via educatie@kopgroepbibliotheken.nl